Rada Narodowa Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce
Dodane przez Titanic dnia 03-10-2006
Od 17 wrze¶nia 2016 r. - od X Kapituły Narodowej Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich w Polsce - pracami Wspólnoty Narodowej FZ¦ w Polsce kieruje Rada Narodowa w składzie:

Przełożona narodowa - s. Joanna Berłowska (Region Warszawski)

Zastępca Przełożonej narodowej - s. Jolanta Bogdanów (Region Poznański)

Sekretarz narodowy - br. Zygfryd Smarzyk (Region Poznański)

Skarbnik narodowy - s. Anna Jagosz (Region Olsztyński)

Radny ds. formacji - s. Janina Iwanicka (Region Lubelski)

Radna ds. kontaktów z Młodzież± Franciszkańsk± - s. Agnieszka Przybylska (Region Krakowski)

Radna - s. Barbara Lis (Region Warszawski)

Delegat do Rady Międzynarodowej - s. Maria Teodorowicz (Region Warszawski)

Zastępca delegata do Rady Międzynarodowej - s. Barbara Bogusławska de la Grange (Region Warszawski)
ASYSTENCI DUCHOWI:

O. dr hab. Zdzisław Gogol OFMConv

O. Nikodem Sobczyński OFM

O. Andrzej Romanowski OFMCap

Siedzib± Rady Narodowej FZ¦ jest Klasztor Prowincji Matki Bożej Anielskiej Braci Mniejszych (OFM) w Warszawie ul. Modzelewskiego 98a.