Podział Polski na Regiony Franciszkańskiego Zakonu ¦wieckich
Dodane przez Titanic dnia 03-10-2006

4. Wszystkie wspólnoty FZ¦ w Polsce skoordynowane między sob± za po¶rednictwem Wspólnot regionalnych tworz± razem Wspólnotę Narodow±, któr± kieruje Rada Narodowa.

7. FZ¦ w Polsce jest organizacyjnie podzielony na regiony, które w większo¶ci pokrywaj± się z terytorialnymi strukturami ko¶cielnymi (metropolie, diecezje). Decyzję o ustanowieniu nowych regionów podejmuje Rada Narodowa, a zatwierdza najbliższa Kapituła Narodowa (KG 29,3; 61,2).

/Statut Wspólnoty Narodowej FZ¦/REGIONY FZ¦ W POLSCE:

Region Białostocki
Region Częstochowski
Region Gdański
Region Katowicki
Region Krakowski
Region Lubelski
Region Lubliniecko-Tarnogórski
Region Łódzki
Region Olsztyński
Region Opolsko-Gliwicki
Region Poznańsko-GnieĽnieński
Region Przemyski
Region Radomski
Region Szczeciński
Region Warszawski
Region Wrocławski