"TERCJARZ" - 12/2009
Dodane przez Titanic dnia 21-12-2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 12/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w grudniu 2009 roku:

„O duchowy rozwój naszej Wspólnoty FZŚ, wspólnoty w Wejherowie i wspólnoty Serca Pana Jezusa w Gdyni oraz dary Ducha św. dla o. Asystenta, Rady i wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich na nową kadencję.”

Gdy przełamiecie się opłatkiem wigilijnym w gronie Waszych Rodzin, przyjmijcie nasze bardzo serdeczne życzenia świąteczne.
Niech w te Święta w Waszych sercach zagości pokój, radość, szczęście i miłość.
Niechaj maleńki Jezus Wam błogosławi
w każdym dniu Nowego Roku.

Z całego serca Wspólnocie FZŚ, młodzieży FRA
i Rycerzom św. Franciszka
życzy
O. Asystent i Rada Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.


BOŻE NARODZENIE!


Będziemy wkrótce przeżywać radośnie uroczystość Bożego Narodzenia. Uszczęśliwia nas udekorowana choinka, prezenty, rodzinna uczta, życzenia. Tak, to Boże Narodzenie! Ale czy tylko te zewnętrzne oznaki są zwiastunem Bożego Narodzenia?

Bóg staje się człowiekiem i przychodzi pośród ludzi. Jezus rodzi się w stajence betlejemskiej. „Słowo stało się ciałem”. Jezus się narodził.

Odnówmy relację z Bogiem Ojcem i z Synem. Bóg staje się człowiekiem, chce spotkać nas, tymczasem my jesteśmy zaabsorbowani organizacją świąt dla naszej rodziny i często zapominamy o ich duchowym wymiarze.

A jednak Jezus przychodzi do nas. Jest obecny w naszym życiu rodzinnym, zawodowym, społecznym, parafialnym, wspólnotowym, ale my jesteśmy zaślepieni i nie dostrzegamy znaków Jego obecności.

W świątecznej atmosferze spróbujmy znaleźć czas na ciszę, rozważanie tajemnicy Bożego Narodzenia.

Dziękujmy Jezusowi za przyjście do nas i uwierzmy w Jego miłość. Jezus zamieszkał pośród nas.

To ON przyszedł do nas, chciał być jednym z nas, stał się Człowiekiem, by przeżywać nasze radości i smutki, cierpienia i ból.

Jezus dodaje nam otuchy i tylko On może przemienić i uzdrowić naszą słabość. Jezus przyszedł do nas z miłości.

Wiemy, że im bardziej sami doświadczamy nieskończonej miłości Boga, tym bardziej jesteśmy zdolni kochać innych, zarówno wtedy, gdy ich dobre postępowanie jest dla nas wzorem, jak i wtedy, gdy widzimy głównie ich słabości.

Starając się o wzajemną miłość, odkrywamy, że zakrywa ona wiele naszych grzechów i słabości. Tak zazwyczaj działa Bóg: ten, kto daje, otrzymuje – i to otrzymuje z naddatkiem.

Otoczmy więc miłością nasze rodziny, przyjaciół, a także tych, których trudno nam kochać.

Niech żadne podziały i różnice nie staną się przeszkodą dla wzajemnej miłości. „Ojcze, naucz nas kochać tak, jak Ty nas umiłowałeś”.

Panie Jezu, zapraszamy CIĘ! Wejdź do naszych domów, do naszej wspólnoty, nie tylko na czas Bożego Narodzenia.

Uwierzmy w Bożą miłość i pragnijmy piękniejszego życia, życia pełnego braterskiej miłości. Nie rozmińmy się z Panem! Wybiegnijmy Mu na spotkanie!

Radujmy się tym, że Jezus przychodzi do nas zawsze wtedy, kiedy tego chcemy, aby nas przemieniać swoją miłością!

Przeżyjmy to kolejne Boże Narodzenie w duchu miłości do Boga i do ludzi.

AKTUALNOŚCI


W dniu 05 października 2009 roku Asystentem wspólnoty FZŚ, mianowanym przez ministra prowincjalnego O. Filomena Janka został O. Florentyn Czesław Nowak. Życzymy Ojcu wielu łask Bożych w przewodnictwie duchowym wspólnoty.

* * *

Rada FZŚ kończąc trzyletnią kadencję, dziękuje Panu Bogu za dar przewodniczenia wspólnocie i wszystkim tercjarzom za wszelkie dobro, wspólne spotkania i trwanie razem. Nowej zaś Radzie, życzymy w nowej kadencji obfitości łask Bożych i darów Ducha Świętego.


* * *

Wspólnota przeżywała radość, bowiem przyrzeczenia życia Ewangelicznego na okres jednego roku złożyła s. Lucyna Drzymalska, a s. Katarzyna Wiśniewska powiększyła grono wspólnoty, rozpoczynając formację w postulacie. Życzymy drogim siostrom wytrwania w powołaniu, krocząc za Jezusem Chrystusem wzorem św. Franciszka.

* * *

W dniu 24 października 2009 roku odeszła do Pana siostra Irena Grzybowska, przeżywszy 94 lata. Przynależała do FZŚ 28 lat. W ostatniej drodze żegnała siostrę również delegacja FZŚ. Pamiętajmy o naszej siostrze w modlitwie.

KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


08.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Patronki i Królowej Zakonu Serafickiego – Odpust parafialny.

25.12. - Uroczystość Narodzenia Pańskiego

26.12. - Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.

27.12. - Święto Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa.

28.12. - Święto Świętych Młodzianków, męczenników.KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania ku czci św. Franciszka.
W każdy piątek o godz. 17,30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa z Ojcami.

29.11. – A d w e n t

02.12. – po wieczornej Mszy św. spotkanie ewangelizacyjne - rozważanie Pisma Świętego.

13.12. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

17.12. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady FZŚ.

27.12. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14,15 - spotkanie opłatkowe w Refektarzu, godz.16.00 - Msza św.


TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl