"TERCJARZ" - 11/2009
Dodane przez Titanic dnia 06-11-2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 11/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w listopadzie 2009 roku:

„O duchowy rozwój naszej Wspólnoty FZŚ, Wspólnoty w Wejherowie
i Serca Pana Jezusa w Gdyni
oraz dary Ducha św. dla o. Asystenta i Rady naszej wspólnoty
Kapłan - człowiek wiary, pasterz - czy najemnik?


Niedługo kończy się rok kapłański. Jest to rok modlitwy kapłanów, z kapłanami i za kapłanów. Czy zdajemy sobie sprawę z ważności misji kapłańskiej? Kim dla nas jest kapłan w codziennym życiu, jaką rolę pełni dla mnie, dla Ciebie Siostro, Bracie? Czy dobrze rozumiemy i odbieramy posługę kapłana, czy jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za dar kapłaństwa, za jego posługę, czy modlimy się za kapłanów, czy modlimy się o kapłanów, takich jakich chcemy? To pytania, które wymagają zastanowienia się, jak ja, Ty Siostro, Bracie myślisz o kapłanach?.

Żeby dobrze zrozumieć misję kapłańską, musimy wniknąć w głębię jego powołania, w jego rozmiłowanie się w Chrystusie Panu i naśladowaniu Pana. Każdy kapłan to pasterz, który na wzór Jezusa Chrystusa wychodzi nam naprzeciw. Chrystus, który ukochał nas wszystkich, umierając na krzyżu nie zostawił nas samych, ale pozostał z nami w Najświętszym Sakramencie i ciągle daje nam swoich pasterzy, powołując ludzi do służby Bożej. Wszelkie dobro jakie jest w Kościele, dzieje się mocą Jezusa.

To On boską mocą w czasie Mszy Świętej przemienia chleb w swoje Ciało, a wino w swoją Krew. To Jezus rozgrzesza w sakramencie pokuty. To Jezus głosi Słowo Boże. Kapłani - słudzy Boga prowadzą ludzi do zbawienia, gdy w imieniu Jezusa głoszą Słowo Boże i udzielają sakramentów świętych.

Jezus w tej posłudze utożsamia się z kapłanami i mówi: Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi.

Zapytajmy się siebie, czy słuchamy kapłanów?

Trwajmy przy Jezusie i módlmy się o powołania kapłańskie oraz za duszpasterzy. Kapłaństwo, które pochodzi od Boga, to dar i wielkie zadanie stojące przed powołanym. Jak każdemu człowiekowi tak i kapłanowi potrzeba nieraz głębokiego nawrócenia. Nawrócenie to zmiana myślenia, to powrót do źródeł, do Chrystusa i do życia ewangelicznego.

Jeżeli kapłan w swym życiu będzie trwał mocno i autentycznie przy Jezusie, wtedy i nas swoją postawą umocni w Jezusie, stając się prawdziwym świadkiem Jezusa. Dziś potrzeba nie tyle głosicieli i nauczycieli, ale świadków Boga! Jaki pasterz, taka owczarnia!

Pokochajmy naszych kapłanów takich, jakimi są. Brońmy ich przed niebezpieczeństwami, a także przed ojcem zła i kłamstwa, bo szatan chce zniszczyć dobro. W pewnych wypadkach zły duch niszczy pasterzy, bo dobrze wie, że wystarczy uderzyć i osłabić pasterza, a rozproszą się owce stada.

Dlatego w dzisiejszych czasach, kiedy to często zło wprost przeciwstawia się dobru, trzeba budować prawdziwie Bożą jedność między wiernymi a kapłanami. Mądrość katolików ma polegać na tym, że nie usłuchają złych i fałszywych głosów wrogów Kościoła, ale ponad wszystko będą słuchać głosu Jedynego Pasterza - Jezusa, który to głos przekazują kapłani.

Kapłan jest przede wszystkim człowiekiem głębokiej, szczerej wiary, autentycznej, bo sam wierzy w Boga i innych do wiary prowadzi. Kapłan jest świadkiem Jezusa. Świadek to człowiek, który nie tylko mówi o ideale ewangelicznym, ale ten ideał wciela w swoje życie. Świadek całą swoją postawą i w każdym czasie świadczy o swoim Boskim Mistrzu. Kapłan to człowiek Boży. Działa mocą Chrystusa, z Niego czerpie siłę, w Nim znajduje podporę w chwilach trudnych. Bez Chrystusa kapłan nie będzie kapłanem.

W przyjęciu postawy wiary tak ważne jest więc uzmysłowienie sobie, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Jezus ukochał każdego człowieka do końca - do krzyża. Kapłan, świadek Jezusa, ze względu na Boga też powinien ukochać każdego człowieka. Kapłan daje świadectwo Jezusowi przede wszystkim, gdy z wielką wiarą i pokorą odprawia Mszę Świętą.

Jeżeli wypowiadamy słowa modlitwy w czasie Mszy Świętej, wtedy sami musimy czuć obecność Jezusa i słowa tak wypowiadać, jakbyśmy rozmawiali twarzą w twarz z samym Bogiem. W czasie Eucharystii ukazuje się autentyczność wiary. Żyjąc Chrystusem, możemy dawać innym Chrystusa. Czym się karmimy, tym sami żyjemy. Jak żyjemy, tak świadczymy. Jeżeli żyjemy z Bogiem, tak świadczymy o Bogu. Kto ma świadomość, że Jezus jest zawsze blisko niego, ten odpowiednio w Jego obecności się zachowuje.

Szczególnym miejscem Bożej obecności jest świątynia. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na zachowanie się w świętym miejscu. Czy świątynia Boga Żywego nam nie spowszedniała? Dobry pasterz ma także czas dla swoich owiec. Troską Chrystusowego kapłana jest zbawienie wszystkich ludzi. W życiu kapłańskim wypełnia się Ewangelia. „ Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie”. Jezusa prześladowali i kapłanów prześladować będą i nas również.

Zdarzają się oszczerstwa, ale tym bardziej wtedy trzeba się cieszyć, bo cierpiąc, jesteśmy podobni do Chrystusa. Kapłan choćby był nawet święty, to i tak nie wszystkim będzie się podobał. Zaufajmy do końca Jezusowi i dajmy Mu się prowadzić. Jezus także do nas kieruje trzykrotne pytanie o miłość. Kto wyznał miłość Jezusowi, powinien przygotować się na konsekwencję swojego wyboru – „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.

Oddajmy się do końca JEZUSOWI!!! Zaufajmy Mu!

Dziękujmy Panu Bogu za naszych kapłanów. Dziękujmy za możliwość spotkania się z Chrystusem przez posługę kapłana w konfesjonale. Umiłujmy więc konfesjonał, wiedząc że sam Jezus Chrystus w swoim miłosierdziu przebacza nam nasze słabości. Módlmy się za kapłanów. Modlitwa jest mocą dla naszego życia. Jest pokarmem naszego życia pod warunkiem, że jest zanoszona do Boga z wewnętrznej potrzeby serca i z miłością a nie z przymusu i na pokaz.
A pamiętajmy, że najważniejszą modlitwą każdego dnia jest Eucharystia.
AKTUALNOŚCI

W dniu 25 października 2009 roku Wspólnota przeżywała radość 50 rocznicy przynależności we FZŚ s. Marianny Barbary Żylewicz, 25 rocznicę s. Józefy Giżewskiej, s. Krystyny Balcerak i s. Genowefy Kwiatkowskiej. W intencji dziękczynnej za drogie Siostry była odprawiona Msza św. Aby uczcić jubileusz, wcześniej zebraliśmy się w salce, świętując i radując się przy kawie i cieście.

W uroczystość „Transitus” - 03.10.2009 roku do nowicjatu wstąpiła s. Henryka Kamińska, a przyrzeczenia życia Ewangelią na okres jednego roku złożyła s. Lucyna Drzymalska. Życzymy Drogim Siostrom wytrwania w powołaniu krocząc za Jezusem Chrystusem wzorem św. Franciszka.
KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


01.11.- Uroczystość Wszystkich Świętych.

02.11.- Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych ( Dzień Zaduszny).

03.11.- Wspomnienie Zmarłych Braci, Sióstr, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu Serafickiego.

09.11.- Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

17.11.- Święto św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, patronki FZŚ.

21.11.- Wspomnienie Ofiarowania NMP.

22.11.- UROCZYSTOŚĆ Chrystusa KRÓLA WSZECHŚWIATA.


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


1. W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka.
2. W każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Litania ku czci św. Franciszka.
3. W każdy piątek o godz. 17,30 – udział w modlitwie różańcowej, a po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa z Ojcami.

02.11. do 08.11. – modlitwy za zmarłych na cmentarzu.

08.11. – godz. 7.30 - udział w śpiewie godzinek ku czci NMP.

19.11. – po wieczornej Mszy św. - spotkanie Rady.

28.11. – kapituła wyborcza Rady Wspólnoty – obecność obowiązkowa – godz.11.00 Msza św., po niej wybory Rady.

29.11. – ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14.45 spotkanie w salce, godz. 16.00 - Msza św. wspólnotowa.

TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska; opieka merytoryczna: o. Florentyn Nowak OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.

Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl