"TERCJARZ" - 3/2009
Dodane przez Titanic dnia 03-03-2009


MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA 3/2009

Intencja dowolnej modlitwy obowiązująca Wspólnotę w marcu 2009 roku:

„O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla o. Sylwestra (OFM)”
……. I ja ciebie nie potępiam……


Czy zdarzyło nam się kiedyś zazdrościć ludziom, którzy przeżyli osobiste spotkanie z Jezusem podczas Jego ziemskiego życia? Czy nie żałowaliśmy, że nie możemy Go zobaczyć, tak ja widziała Go Magdalena, Piotr, czy inne osoby Ewangelii? Czy nie byłoby wspaniale usłyszeć głos Jezusa, poczuć Jego dotyk? Najgłębsze spotkanie z Jezusem przeżyli najprawdopodobniej ci, którzy doświadczyli Jego miłosierdzia. Przypomnijmy sobie kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Wyobraźmy sobie, co czuła, gdy Jezus spojrzał jej w oczy i powiedział: „ I Ja ciebie nie potępiam”. Pomyślmy też o kobiecie prowadzącej życie grzeszne, która obmyła łzami stopy Jezusa i namaściła je olejkiem. Jak wielką pociechą – a także mocą do przemiany – musiały być słowa: „ Twoje grzechy są odpuszczone…. Idź w pokoju!”. Przykłady można by mnożyć – podobne spotkanie z Jezusem przeżył sparaliżowany mężczyzna spuszczony przez swoich przyjaciół na noszach przez dach, łotr ukrzyżowany wraz z Jezusem, a nawet sam św. Piotr. Pragnienie przeżycia czegoś podobnego, co wymienione osoby, wydaje się czymś zupełnie zrozumiałym. Jednocześnie jednak Bóg nie pozostawił nas samych. Wszyscy mamy możliwość usłyszenia, jak mówi do nas dokładnie te same słowa.


Wszyscy mamy możliwość bliskiego, osobistego doświadczenia Jego miłosierdzia. Dzieje się to w sakramencie pojednania. Jako katolicy wierzymy, że sakrament pokuty przemienia nas, niosąc nam łaskę Bożą. Podczas spowiedzi od pierwszych słów Jezus staje się obecny w postaci spowiednika. To Jezus słucha, gdy otwieramy nasze serca. To Jezus patrzy na nas ze współczuciem i zrozumieniem. To wreszcie Jezus mówi nam, że nasze grzechy są odpuszczone i możemy odejść w pokoju. Jest to rzeczywiście przedziwne. Słuchający naszej spowiedzi kapłan nie jest po prostu zastępcą Jezusa, ani nie reprezentuje Go w jakiś symboliczny sposób. Działa on natomiast w osobie Chrystusa, podobnie jak wtedy, gdy odprawia Mszę św. Staje się narzędziem, przez które działa Jezus, spotykając się z nami osobiście. To sam Jezus udziela nam rozgrzeszenia, posługując się głosem kapłana, i błogosławi nas jego dłońmi. To tak, jakbyśmy nagle znaleźli się w niebie – lub Galilei i stanęli twarzą w twarz przed Jezusem. Chociaż jednak często idziemy do spowiedzi w poczuciu obciążenia, winy, niepewności czy zażenowania, nie powinniśmy od niej odchodzić w ten sam sposób. Każda spowiedź powinna być doświadczeniem nawrócenia – czasem przejścia z ciemności do światła, od grzechu do przebaczenia, od poczucia winy do wolności i pojednania. Za każdym razem, gdy stajemy twarzą w twarz przed Jezusem w tym sakramencie, On uwalnia nas od naszych grzechów, zdejmuje nasze ciężary i zapewnia nas na nowo o swojej głębokiej i bezwarunkowej miłości.

„ Przyjdźcie do Mnie wszyscy – zaprasza – którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Zatem, niech nasze grzechy i słabości nie powstrzymują nas przed zwróceniem się do Pana. Przychodźmy do Niego i składajmy je u Jego stóp. Pozwólmy, by nam przebaczał, by przygarniał nas z miłością i akceptacją. Całe niebo raduje się, gdy grzesznik powraca do Boga, a my grzeszni, lecz pełni skruchy – jesteśmy zaproszeni do udziału w tej radości. Podobnie jak ojciec syna marnotrawnego wyprawił ucztę, gdy ten powrócił do domu, tak nasz Ojciec niebieski raduje się, gdy do Niego powracamy. Ufajmy Jezusowi. On widzi w nas o wiele więcej niż grzechy, które popełniamy i słabości, których nie umiemy przezwyciężyć. Zawsze, gdy na nas patrzy Jezus, już szczególnie podczas spowiedzi – widzi nas nie tylko takimi, jakimi jesteśmy, ale również takimi, jakimi mamy się stać zgodnie z Jego wspaniałym planem dla naszego życia, widząc zarówno nasz stan obecny, jaki i przyszły. Gdy odchodzimy od kratek konfesjonału – oczyszczeni, wyzwoleni, - Jezus mówi do nas to samo, co mówił ludziom, którzy przychodzili do Niego, gdy był z nimi na ziemi: „ Idź w pokoju ”. Czy nie jest to powód do radosnego świętowania sakramentu pojednania?


Przepis noworoczny (do zastosowania)

Składniki: 50 dag modlitwy, 1 kg wiary w Pana Jezusa, 20dag oczekiwania. 20 dag życzliwości, 1 dag miłości czyszczonej, 2 łyżki ofiarności.

Wykonanie: modlitwę wymieszać z miłością oczyszczoną i wiarą, zrobić zagłębienie i wlać życzliwość. Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość ok. 3 mm. Wycinać kształty, kto jakie potrafi i lubi. Ciastka piec w nagrzanym miłością, dobrocią i ciepłem piekarniku, przez ok. 10 minut. Przez cały rok można je dowolnie ozdabiać dobrymi uczynkami. Udanych wypieków życzę.AKTUALNOŚCI


Z okazji Światowego Dnia Chorych przedstawiciele naszej wspólnoty w dniu 08 lutego gościli w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy. Wraz z o. Klaudiuszem delegaci FZŚ odwiedzili wszystkich pensjonariuszy, życząc zdrowia, pogody ducha, wytrwania w chorobie, cierpieniu. Odwiedziny były poprzedzone udziałem we Mszy św.
KALENDARZ FRANCISZKAŃSKI


19.03.- uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP, Patrona
Kościoła Powszechnego,
25.03.- uroczystość Zwiastowania Pańskiego,


KALENDARZ WSPÓLNOTY FZŚ I FRA


W każdą sobotę o godz. 11.00 – spotkanie Rycerzy św. Franciszka


04.03. - rozważanie Ewangelii po Mszy św. Wieczornej,
08.03. - Śpiew Godzinek ku czci NMP – godz. 7,30.
09.03. - po wieczornej Mszy św. - adoracja Najświętszego
Sakramentu.
19.03. - po wieczornej Mszy św. – spotkanie Rady.
29.03. - ostatnia niedziela miesiąca - godz. 14,45 spotkanie w salce,
o godz.16,oo - Msza św. wspólnotowa.

W każdy piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. modlitwa brewiarzowa – prowadzi FRA.TERCJARZ – MIESIĘCZNIK FRANCISZKAŃSKIEGO ZAKONU ŚWIECKICH - BRODNICA
Opracowała : Bożenna Chełkowska
; opieka merytoryczna: o. Ireneusz Główczewski OFM;
Adres: Klasztor Franciszkanów, ul. Sądowa 5a, 87 – 300 BRODNICA tel. (56) 498 25 07.
Niektóre materiały zaczerpnięto ze strony internetowej,
Adres e-mail: fzs.brodnica@go2.pl,
Strona internetowa: www.fzsbrodnica.franciszkanie.pl