Jesteśmy w sieci WWW już od 16 XII 2002r.!Stała współpraca z serwisem: Rada Wspólnoty FZŚ Brodnica
M E N U
s t a r t

F A Q
Co to jest to FZŚ... ??
FZŚ W BRODNICY
Historia powstania brodnickiej Wspólnoty III Zakonu
Krótko o nas...
Skład Rady Wspólnoty
PATRONI FZŚ
Św. Franciszek z Asyżu
Św. Elżbieta Węgierska
Św. Ludwik IX
Bł. Aniela Salawa
PRAWODAWSTWO
Dokumenty FZŚ i FRA
Rada Narodowa FZŚ
Regiony FZŚ w Polsce
REGION GDAŃSKI FZŚ
Skład i siedziba Rady Regionu
Wspólnoty w Regionie
C Z Y T E L N I A
Pisma Św. Franciszka
Duchowość franciszkańska
Inne ciekawe artykuły
LITURGIA GODZIN
Teksty na dziś
Brewiarz.pl
L I N K O W N I A
Rada Międzynarodowa FZŚ
Wspólnoty Narodowe FZŚ
Rada Narodowa FZŚ w Polsce
Wspólnoty Regionalne FZŚ w Polsce
Wspólnoty Miejscowe FZŚ w Polsce
Mini Katalog WWW
D O W N L O A D
Miesięcznik "TERCJARZ"
Dokumenty FZŚ i FRA
Programy
Mp3

Wyszukiwarka

"TERCJARZ" - 12/2017
"TERCJARZ" - 11/2017
"TERCJARZ" - 10/2017
"TERCJARZ" - 09/2017
"TERCJARZ" - 08/2017
"TERCJARZ" - 07/2017
"TERCJARZ" - 06/2017
"TERCJARZ" - 05/2017
"TERCJARZ" - 04/2017
"TERCJARZ" - 03/2017
"TERCJARZ" - 02/2017
"TERCJARZ" - 01/2017
"TERCJARZ" - 12/2016
"TERCJARZ" - 11/2016
"TERCJARZ" - 10/2016
"TERCJARZ" - 09/2016
"TERCJARZ" - 08/2016
"TERCJARZ" - 07/2016
"TERCJARZ" - 06/2016
"TERCJARZ" - 05/2016
"TERCJARZ" - 04/2016
"TERCJARZ" - 03/2016
"TERCJARZ" - 02/2016
"TERCJARZ" - 01/2016
"TERCJARZ" - 12/2015
"TERCJARZ" - 11/2015
"TERCJARZ" - 10/2015
"TERCJARZ" - 09/2015
"TERCJARZ" - 08/2015
"TERCJARZ" - 07/2015
"TERCJARZ" - 06/2015
"TERCJARZ" - 05/2015
"TERCJARZ" - 04/2015
"TERCJARZ" - 03/2015
"TERCJARZ" - 02/2015
"TERCJARZ" - 01/2015
"TERCJARZ" - 12/2014
"TERCJARZ" - 11/2014
"TERCJARZ" - 10/2014
"TERCJARZ" - 09/2014
"TERCJARZ" - 08/2014
"TERCJARZ" - 07/2014
"TERCJARZ" - 06/2014
"TERCJARZ" - 05/2014
"TERCJARZ" - 04/2014
"TERCJARZ" - 03/2014
"TERCJARZ" - 02/2014
"TERCJARZ" - 01/2014
"TERCJARZ" - 12/2013
"TERCJARZ" - 11/2013
"TERCJARZ" - 10/2013
"TERCJARZ" - 09/2013
"TERCJARZ" - 08/2013
"TERCJARZ" - 07/2013
"TERCJARZ" - 06/2013
"TERCJARZ" - 05/2013
"TERCJARZ" - 04/2013
"TERCJARZ" - 03/2013
"TERCJARZ" - 02/2013
"TERCJARZ" - 01/2013
"TERCJARZ" - 12/2012
"TERCJARZ" - 11/2012
"TERCJARZ" - 10/2012
"TERCJARZ" - 09/2012
"TERCJARZ" - 08/2012
"TERCJARZ" - 07/2012
"TERCJARZ" - 06/2012
"TERCJARZ" - 05/2012
"TERCJARZ" - 04/2012
"TERCJARZ" - 03/2012
"TERCJARZ" - 02/2012
"TERCJARZ" - 01/2012
"TERCJARZ" - 12/2011
"TERCJARZ" - 11/2011
"TERCJARZ" - 10/2011
"TERCJARZ" - 09/2011
"TERCJARZ" - 08/2011
"TERCJARZ" - 07/2011
"TERCJARZ" - 06/2011
"TERCJARZ" - 05/2011
"TERCJARZ" - 04/2011
"TERCJARZ" - 03/2011
"TERCJARZ" - 02/2011
"TERCJARZ" - 01/2011
"TERCJARZ" - 12/2010
"TERCJARZ" - 11/2010
"TERCJARZ" - 10/2010
"TERCJARZ" - 09/2010
"TERCJARZ" - 08/2010
"TERCJARZ" - 07/2010
"TERCJARZ" - 06/2010
"TERCJARZ" - 05/2010
"TERCJARZ" - 04/2010
"TERCJARZ" - 03/2010
"TERCJARZ" - 02/2010
"TERCJARZ" - 01/2010
"TERCJARZ" - 12/2009
"TERCJARZ" - 11/2009
"TERCJARZ" - 10/2009
"TERCJARZ" - 9/2009
"TERCJARZ" - 8/2009
"TERCJARZ" - 7/2009
"TERCJARZ" - 6/2009
"TERCJARZ" - 5/2009
"TERCJARZ" - 4/2009
"TERCJARZ" - 3/2009
"TERCJARZ" - 2/2009
"TERCJARZ" - 1/2009
"TERCJARZ" - 12/2008
"TERCJARZ" - 11/2008
"TERCJARZ" - 10/2008
"TERCJARZ" - 09/2008
"TERCJARZ" - 07-08/2008
"TERCJARZ" - 06/2008
"TERCJARZ" - 05/2008
"TERCJARZ" - 04/2008
"TERCJARZ" - 03/2008
"TERCJARZ" - 02/2008
"TERCJARZ" - 01/2008
"TERCJARZ" - 12/2007
"TERCJARZ" - 11/2007
"TERCJARZ" - 09-10/2007
"TERCJARZ" - 07-08/2007
"TERCJARZ" - 06/2007
"TERCJARZ" - 05/2007
"TERCJARZ" - 04/2007
"TERCJARZ" - 03/2007
Licznik Dnia
Dzisiaj odwiedzono nas 67 razy
Duchowość, historia i cele III Zakonu św. Franciszka
Brat mniejszy z Asyżu - opowiadania
"Wzrastałem w dostatku i wygodzie. Od wczesnego dzieciństwa rodzice i domownicy spełniali wszelkie moje zachcianki. Należeliśmy do grupy bogatszych rodzin Asyżu i mimo iż nie posiadaliśmy tytuły szlacheckiego, to gośćmi...(...)"

Droga Jego przykazań
(...) Bóg jest cierpliwy: choć mógłby zmusić człowieka do przyjęcia Prawdy i trwania w niej, szanuje jego wolność i samodzielne decydowanie o swoich losach. To wszystko, w co wyposażył stworzony świat, ukazuje Jego niezmierzoną mądrość i wielkość, stworzenie bowiem zostało uczynione dla odbicia piękna i niebiańskiej cudowności.(...)

Drogą franciszkańską... do światła jutrzenki Zmartwychwstania.
(...) Życie franciszkańskie, oddane tylko na własność Ojca Niebieskiego, ułożyło się, w przypadku Biedaczyny i garstki jego braci na kształt szlachetnej perły, wschodzącego promienia, zwiastującego nowe horyzonty wiary dla Asyżu i dla całego Kościoła.(...)

Druga nauka rekolekcyjna 17.06.2005 - Skępe
"... Dla Franciszka Msza Święta nie jest tylko wspomnieniem tego, co się wydarzyło w Wielki Czwartek, ale zaznacza, że Bóg tu i teraz zbawia! Każdego, kto godnie przyjmie Eucharystię! Mamy przeżyć swoje zbawienie w Eucharystii. Otóż według myśli św. Franciszka Eucharystia streszcza całą historię zbawienia. I tak, w Eucharystii uobecnia się Wcielenie Chrystusa, Męka Chrystusa i Zmartwychwstanie ..."

Franciszkanie świeccy
(...) Mimo prześladowań, wspólnoty Trzeciego Zakonu Świeckich liczą dzisiaj około 431 000 braci i sióstr (dane z 1999 r.). Obecna nazwa oficjalna to Franciszkański Zakon Świeckich.(...)

Franciszkański Zakon Świeckich ( FZŚ )
Jako katolicy świeccy - mężczyźni i kobiety - z różnych stanów i zawodów, pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad odczytanych z Ewangelii.

Franciszkański Zakon Świeckich w Kościele polskim
Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z nazwą tercjarz franciszkański lub III Zakon św. Franciszka. Czym jest III Zakon i kim są dziś tercjarze? Gdzie możecie ich spotkać dzisiaj i jak się z nimi skontaktować ?

Franciszkańskie nawrócenie
(...) Nawrócenie sprawia, że serce człowieka jest "dobrą ziemią" zdolne przyjąć owoc Bożego słowa /cfr śk 8,4-15; Mt 21,43/; dzięki nawróceniu człowiek unika dostania się pod sąd Boży: "Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych" /Hebr. 3,15; Ps. 95, 4-8/.(...)

Historia tercjarstwa franciszkańskiego
"(...)Św. Biedaczyna z Asyżu pozostawił po sobie Kościołowi trzy zakony: Braci Mniejszych (franciszkanie), Ubogie Panie (klaryski) oraz Braci i Sióstr od Pokuty (tercjarze). Ci ostatni, założeni w 1221 r., byli najczęściej ludźmi świeckimi, pragnącymi rozpalić w swych rodzinach, środowiskach, społeczeństwach, ową wielką seraficką miłość.(...)

Istotne elementy duchowości franciszkanów świeckich
Przynależność do FZŚ to przede wszystkim życie duchowe, troska o nie, nieustanne ożywianie swej osobistej więzi z Bogiem poprzez pielęgnowanie cech duchowości właściwej charyzmatowi św. Franciszka. Jakie są te cechy ? Na czym polega specyfika duchowości franciszkanów świeckich ?

Kongres FZŚ w Krakowie - 1921 r.
Jubileusz 700-letniej rocznicy założenia Trzeciego Zakonu przez św. Franciszka dało się odczuć w calej Polsce. Centralne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Krakowie, głównym punktem obchodów był Pierwszy Ogólnopolski Kongres Tercjarski, który odbył się w dniach 2-4 sierpnia 1921 roku.

O znaku TAU
(...) TAU jako ostatnia litera alfabetu staje się również symbolicznie dla wielu ostatnią deską ratunku człowieka.(...)

Oblubienica w obszarpanej sukni
(...) Rodzaj życia, który ślubowaliście, jest najwspanialszy i przewyższa moc i siły ludzkie oraz jaśniejszym światłem oświetla doskonałość waszych poprzedników. W tak pochwalnym tonie zwróciła się do braci ich nowa towarzyszka - Ubóstwo, rzec można oblubienica maluczkiego Franciszka.(...)

Pierwsza nauka rekolekcyjna 17.06.2005 - Skępe
"...Od Twojej modlitwy zależy jakie będzie Twoje serce. Czy ono będzie niespokojne - czy uspokoi się to serce, dozna pocieszenia. Czy to serce otworzy się na Bożą łaskę, na pełnię Bożej łaski..."

Pobożność
"O św. Franciszku napisał jego biograf, Tomasz z Celano, że "nie tylko się modlił, ile sam stał się modlitwą". Ale czy modlić się cały dzień i noc? I czy w ogóle jest taka potrzeba?"

Powołanie franciszkańskie
(...) Refleksja nad "franciszkańskim powołaniem" pozwala odnowić bonawenturiański "podziw i radość", jak je przeżył św. Franciszek i jak - w odmienny sposób - nam je przekazał. Równocześnie ta refleksja jest jak słuchanie pobudzającej i uspokajającej muzyki, której potrzebuje współczesny człowiek.(...)

Pozdrowienie "Pokój i Dobro"
(...) Pokój i Dobro! Motto, myśl bardzo prosta, która głosi radość i pogodę ducha. Autentyczne posłanie ewangeliczne. Serdeczny uścisk dłoni św. Franciszka. Pozdrowienie bogate radością i poezją.(...)

Radny do spraw formacji w drodze do świętości
"(...) Każdy, kto dąży do chrześcijańskiej doskonałości, musi nie tylko znienawidzić i porzucić grzechy oraz z nich się poprawić, ale musi zdecydować się na przestrzeganie przykazań Bożych, kościelnych i zakonnych, bo bez tego nie można nigdy zdobyć chrześcijańskiej doskonałości (...)"

Św. Franciszek a chorzy bracia
(...)Dla Franciszka nie było człowieka, którym by gardził. Prowadził on do Boga wszystkich nie uczonymi słowami, ani surowością pokuty, lecz wyrozumieniem dla ludzkich słabości, pogodą, serdecznością i naturalną, świętą prostotą.(...)

Trzeci Zakon Świeckich charakterystyka ogólna
Życie duchowe FZŚ oparte jest na modlitwie i rozważaniu, udziale w modlitwie liturgicznej i w życiu sakramentalnym Kościoła.
2397613 Unikalnych wizyt

| Powered by PHP-Fusion | Webmastering & All Modified by: Titanic | |